Båd

Skur 1: Brædder, søm, plexiglas, kedeldragt, sikkerhedssko, værktøj, robotdragt
Skur 2: Bearbejdet kunststof blok